Jom UndiAnggaran Kos : RM1,500.00

- Potongan gaji

Terbuka untuk ahli PKSKKYS dan keluarga ahli.

(Suami/Isteri dan anak)Anggaran Kos : RM600.00

- Tunai

Ahli PKSKKYS sahajaAnggaran Kos : RM7,000.00

- Potongan gaji

Terbuka untuk ahli PKSKKYS dan keluarga ahli.

(Suami/Isteri dan anak)